Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti - sepis a kontrola smluv - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Sepis a kontrola smluv

Oba advokáti připravují v podstatě všechny běžné smlouvy soukromého práva. Pro klienty tedy zpracováváme zejména
  • kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy,
  • smlouvy o výpůjčce a zápůjčce,
  • nájemní a pachtovní smlouvy,
  • smlouvy o dílo,
  • smlouvy o pracovním poměru,
  • jednostranné úkony související s realizací smlouvy (uplatnění odpovědnosti za vady, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy).

V případě, že klientovi byla předložena smlouva třetí osobou (zejména smluvní stranou, zprostředkovatelem apod.), pak pro klienta samozřejmě smlouvu zkontrolujeme z hlediska ochrany jeho právních a finančních zájmů. Naše práce má v takovém případě podobu buď zpracování revizí či komentářů k návrhu smlouvy, nebo zpracování právního rozboru smlouvy, či dokonce jednání s protistranou klienta.

Vedle shora uvedených smluv se JUDr. Radim Vypušťák, advokát ve své advokátní praxi zaměřuje na zvláštní smluvní typy užívané v podnikatelské praxi.

Chcete vědět více o konkrétních smlouvách?

Kupní smlouvy
k nemovitostem

Darovací smlouvy
k nemovitostem

Obchodní smlouvy
v podnikatelské praxi

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se kupních smluv k nemovitostech, přejděte na odkazu Kupní smlouvy k nemovitostem.

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se darovacích smluv k nemovitostem, přejděte na odkaz Darovací smlouvy k nemovitostem.

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se obchodních smluv v podnikatelské praxi, přejděte na odkaz Obchodní smlouvy.

Smlouvy
rodinného práva

Smlouvy
o advokátní úschově

Kontrola smluv
s realitní kanceláří

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se smluv v oboru rodinného práva, přejděte na odkaz Rodinné právo.
Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se smluv o advokátní úschově, přejděte na odkaz Smlouvy o advokátní úschově.
Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se kontroly smluv s RK, přejděte na odkaz Kontrola smluv s RK.

Chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu?

Žádný problém. Můžete nás kontaktovat v následujícím e-mailovém formuláři. Odesláním e-mailu se samozřejmě k ničemu nezavazujete. Jakmile se s Vaším dotazem seznámíme, budeme Vás kontaktovat. Nejčastěji ještě v den Vašeho dotazu.

Návrat na obsah