Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti online - právní služby na dálku - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Právní služby na dálku - písemné právní poradenství

Předmětem právní služby na dálku spočívající v písemném právním poradenství může být zejména
  • sepis stanoviska k právním dokumentům zaslaným klientem advokátovi, a to buď formou komentářů zanesených přímo do textu dokumentu, nebo formou samostatného právního stanoviska,
  • zodpovězení dotazu klienta z hlediska platného práva, kdy advokát klientovi zpracuje písemnou odpověď na jeho konkrétní otázku,
  • sepis doporučení vhodného postupu v právní věci klienta,
  • sepis procesního podání, kdy advokát klientovi zpracuje v písemné formě podle jeho požadavků návrh na zahájení soudního či správního řízení, případně písemné podání v soudní či správní věci,
  • sepis jednostranného, dvoustranného či vícestranného právního jednání, kdy advokát klientovi zpracuje dle jeho požadavků např. návrh předžalobní výzvy, návrh smlouvy, výpovědi smlouvy, odstoupení od smlouvy, dopisu pro obchodního partnera či protistranu apod.

Abychom mohli tento způsob právních služeb klientovi poskytnout, je třeba, aby byl dodržen stanovený postup:
Hledáte právní služby online?
Klient vyplní objednávkový formulář uvedený níže na této stránce a odešle ho. Před odesláním vyplněného formuláře se klient seznámí s Podmínkami poskytování právních služeb na dálku a s Pravidly zpracování osobních údajů, což odesláním formuláře potvrzuje. Oba dokumenty si klient může stáhnout do svého zařízení ve formátu PDF.
Vyplňte emailový formulář a my se Vám ozveme.
Advokát následně klienta kontaktuje za účelem dohodnutí přesných podmínek právní služby (zejm. obsah právní služby, termín pro dokončení, cena), či též za účelem doplnění informací potřebných k zodpovězení dotazů klienta.
Telefonická porada nebo videoporada? Žádný problém.
V termínu, na kterém se advokát s klientem dohodli, zašle advokát klientovi na jeho e-mailovou adresu výsledek právní pomoci, o kterou klient žádal (např. návrh smlouvy, návrh žaloby, revize smlouvy, zodpovězení dotazu, doporučení postupu apod.), a to zpravidla ve formátu PDF nebo DOCX. Právní služby v oboru rodinného práva, civilních sporů či nemovitostí klientovi poskytne zpravidla JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka. Právní služby v oboru obchodního a pracovního práva, smluv a SVJ klientovi poskytne zpravidla JUDr. Radim Vypušťák, advokát.

Poptávka písemného právního poradenství na dálkuDokumenty ke stažení

Dokument Podmínky poskytování právních služeb na dálku si můžete ve formátu PDF stáhnout na tomto odkazu.

Dokument Pravidla zpracování osobních údajů si můžete ve formátu PDF stáhnout na tomto odkazu.
Návrat na obsah