Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Jsme dva samostatní advokáti, kteří spolu úzce spolupracují. V průběhu naší advokátní praxe jsme se zaměřili na několik oborů práva, kterým se věnujeme naplno.

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová je přední advokátkou v oboru rodinného práva (manželství, péče o děti, společné jmění manželů), dále se zaměřuje na právo nemovitostí a civilní spory.

JUDr. Radim Vypušťák se během své advokátní praxe intenzivně zaměřuje na právní pomoc podnikatelům, řeší vztahy podnikatel - spotřebitel, smlouvy v podnikatelské praxi, vymáhání pohledávek a pracovní právo.

Právní služby na dálku - videohovory, právní poradenství po telefonu, písemné právní poradenství

V situacích, kdy není z jakéhokoliv důvodu možné provést osobní poradu s advokátem, může klient využít videoporadenství či poradenství po telefonu. Bližší podmínky pro tento typ právních služeb online naleznete na odkazu Právní služby online.

Právní poradenství na dálku v písemné formě (tj. odpovědi na právní dotazy, doporučení dalšího postupu v právních záležitostech, revize smlouvy, sepis smlouvy, právní rozbory a stanoviska apod.) poskytujeme i nadále. Více informací naleznete na odkazu Právní služby na dálku.

Advokáti

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka

Po ukončení studií na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 2005 absolvovala JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová na téže fakultě rigorózní studium a v roce 2008 jí byl po obhajobě rigorózní práce a po vykonání rigorózní zkoušky udělen titul JUDr. V letech 2003 - 2004 studovala právo rovněž na Právnické fakultě Univerzity v Bologni, Itálie.

V advokacii je činná od r. 2005. Během advokátní praxe se zaměřuje na rodinné právo (manželství, péče o děti, společné jmění manželů), poskytování právních služeb týkajících se nemovitostí (smlouvy kupní, darovací, nájemní, rezervační a jiné, spoluvlastnictví nemovitostí) a civilní spory.

V lednu 2012 se úspěšně prezentovala v prestižní právnické soutěži Právník roku 2011, když se umístila na třetím místě v kategorii Talent roku. Ocenění bylo advokátce uděleno v oboru, který je její prvořadou specializací, tedy v oblasti rodinného práva, a to za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem.

JUDr. Radim Vypušťák, advokát

JUDr. Radim Vypušťák, advokát

V advokacii je činný od roku 2012 a zaměřuje se primárně na oblast práva obchodního práva, smlouvy, dodavatelsko-odběratelské vztahy a vymáhání pohledávek. Zastupuje klienty z řad obchodních společností a živnostníků, kterým poskytuje právní servis související s jejich podnikatelskou činností (obchodní právo, pohledávky, pracovní právo).

Má praktické zkušenosti s přípravou či kontrolou obchodních podmínek, zajištěním pohledávek, nastavením dodavatelsko - odběratelských vztahů, nájmy v podnikání, postupováním pohledávek, přípravou rámcových kupních smluv, smluv o obchodní spolupráci, GDPR ad. Vedle toho se zabývá právem nemovitostí, a to ve stejném rozsahu, jako JUDr. Simona Vypušták Corradiniová, advokátka.

Opakovaně publikoval v odborné právnické literatuře.

Naše specializace

Rodinné právo


Informace o právních službách v oboru rodinného práva (péče o děti, výživné, rozvod manželství, vypořádání SJM, majetkové vztahy mezi manžely, bydlení partnerů ad.) naleznete na odkazu Rodinné právo.

Obchodní právo


Informace o právních službách v oboru obchodního práva (vymáhání pohledávek, vztahy dodavatel - odběratel, obchodní podmínky, smluvní vztahy ad.) naleznete na odkazu Obchodní právo.

Smlouvy pro podnikatele


Vše, co se týká právních služeb v oblasti sepisu či kontroly smluv pro podnikatele (ve vztazích mezi podnikateli navzájem i vůči spotřebiteli), naleznete na odkazu Obchodní smlouvy.

Nemovitosti a SVJ


Vše, co se týká právních služeb v oblasti práva nemovitostí (převod nemovitostí - kupní a darovací smlouvy, nájem, věcná břemena a zástavní právo, SVJ ad.), naleznete na odkazu Nemovitosti a SVJ.

Civilní spory


Informace o právních službách v oboru civilních soudních sporů (vymáhání pohledávek, spory dodavatel - odběratel, spoluvlastnictví ad.) naleznete na odkazu Civilní spory.

Pracovní právo


Informace o právních službách v oboru pracovního práva (práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovní poměr, překážky v práci, náhrada škody ad.) naleznete na odkazu Pracovní právo.

Poučení klienta - spotřebitele

Spory mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením takových spotřebitelských sporů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz. Podrobné informace naleznete na stránkách České advokátní komory, odkaz Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (zde).

Návrat na obsah