Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti - darovací smlouvy - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Darovací smlouvy

Sepis darovacích smluv a komplexní provedení klientů jejich uzavřením spadá do naší každodenní praxe.

V případě darovací smlouvy s klientem (klienty) provedeme
  • náležitou specifikaci darované věci (věc movitá, věc nemovitá, komplex majetku, podpora pro obdarovaného),
  • zjištění všech okolností, které chtějí smluvní strany v darovací smlouvě ošetřit (podmínky pro předání věci, formulace příkazu, který má obdarovaný splnit, zřízení výměnku/služebnosti užívání nemovitosti či jiného věcného břemene),
  • sepis samotné darovací smlouvy,
  • vytištění všech stejnopisů darovací smlouvy,
  • přípravu návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
  • jednání s klientem (klienty) v naší advokátní kanceláři, kde dojde k podpisu darovací smlouvy i návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
  • ověření podpisů dárce i obdarovaného na darovací smlouvě,
  • podání návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu (jen v případě předchozí dohody s klientem).

Poskytujeme i právní pomoc spočívající v revizi darovací smlouvy sepsané třetí osobou. Více informací naleznete na stránce Sepis a kontrola smluv.

Podklady pro sepis kupní smlouvy nám lze předat i elektronickou formou, stejně tak lze text kupní smlouvy klientovi elektronicky zaslat. Na dálku lze dokonce provést celou naši právní službu - více na stránce Právní služby na dálku.

Chcete sepsat darovací smlouvu?

Žádný problém. Můžete nás kontaktovat v následujícím e-mailovém formuláři. Odesláním e-mailu se samozřejmě k ničemu nezavazujete. Jakmile se s Vaším dotazem seznámíme, budeme Vás kontaktovat. Nejčastěji ještě v den Vašeho dotazu.

Návrat na obsah